CBSE Toppers - Class X

ANUSHKA SHEKHAR
97.6

TRISHA SHREE
96.6

SHAMBHAVI RANJAN
96.4

VAISHNAVI SINGH
96.2

ARYA MISHRA
96.0

UTKARSH TRIPATHI
96.0

HARSHIT SOMVANSHI
95.8

VIDUSHEE SINGH
95.2

HARSHIT MISHRA
95.2

RUSHDA FATIMA
95.0