CBSE Toppers - Class XII

GARGI PANDEY
97.4

ANSHIKA SINGH
96.6

HANSIKA SETH
95.6

SOHAIBA MASROOR
95.6

AYUSHI AGARWAL
95.6

SHREYA DUBEY
95.6

AKARSH SINGH
95.6

ANANYA SRIVASTAVA
95.6

DEVASHISH MISHRA
95.6

DIKSHA TRIPATHI
95.6

HARSHVARDHAN BHASKAR
95.6

PREYERNA SRIVASTAVA
95.6

OM VRAT PATHAK
95.6

ADARSH MISHRA
95.6